За Браит

Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ) е приемник на учредената през 2009 г. Асоциация на бизнес клъстерите, организация с множество успешно реализирани проекти на международно ниво в различни области. БРАИТ си поставя за цел да способства за развитието и укрепването на членовете си като организации на индустриални сектори с висока добавена стойност, свързани с иновативни технологии в различни сектори. Организацията има амбицията да хармонизира клъстерните политики и да работи за подобряване на икономическото развитие на членовете си в партньорство с правителството и държавните институции.
Инициатори за създаването на БРАИТ са организации от най-значимите индустрии в България: Аутомотив, IT, Образователна, Енергийна, Мебелна, Морска и сектор Здравеопазване и науки за живота.
Сред членовете на БРАИТ са най-големите компании в изброените индустрии, които задават тенденциите и определят посоката на технологично развитие в европейски и световен мащаб. Такива са компании като Bosch, Etem Gestamp, Festo, SAP Labs, Sensata, Visteon Electronics, VMware.

Цели на организацията

Членовете инициатори за създаването на БРАИТ

Новини